Ιστορικά

Ετυμολογία Ονόματος Δορβιτσά

Η ονομασία του χωριού από το 1770 που έχουμε έγγραφες πηγές παρουσιάζεται σε διάφορους τύπους, πράγμα που κάνει δύσκολη την ετυμολόγηση της λέξης Δορβιτσά, που... Read More