Σοβαρά και ευτράπελα

Δικαστήριο στο Χωριό

Στην εαμοκρατούμενη ύπαιθρο κατά την κατοχή λειτουργούσαν τοπικά λαϊκά δικαστήρια. Πρόεδρος του Λαϊκού δικαστηρίου στο χωριό ορίζεται ο μπάρμπα Σωτήρης Μανίκας. Σε μια από τις... Read More