Μαρτυριάρης Γάϊδαρος

Κάποτε ο Χαραλαμποβασίλης, ο Ασίκης, πήγε στον πρωτοξάδελφό του τον Μανικοβαγγέλη, τον Τράμπα και του ζήτησε το μουλάρι του. Ο μπάρμπα Βαγγέλης δεν ήθελε να του το δώσει, γιατί όσες φορές το έδωσε παρατήρησε ότι το φόρτωνε μονόπλατα με κίνδυνο να το μεσοκόψει και του λέει:

Ξάδερφε, φχαρίστως θα στόδινα, αλλά τόχου δώσ᾽ στον ξάδερφό μας τον Χαρλαμπάκη.

Τη στιγμή εκείνη το μουλάρι χλιμίντρισε μέσα στην καλύβα. Ο Ασίκης με στόμφο, γιατί το ίδιο το μουλάρι ξεμπρόστιασε το αφεντικό του, λέει:

Ορέ Βαγγέλ᾽, δεν ακούς του μουλάρ᾽ που χλιμτράει;

Και ο Μπαρμπαβαγγέλης απτόητος:

Καλά, εμένα πστέβ᾽ς η του μπλάρ;