Σοβαρά και ευτράπελα

Μαρτυριάρης Γάϊδαρος

Κάποτε ο Χαραλαμποβασίλης, ο Ασίκης, πήγε στον πρωτοξάδελφό του τον Μανικοβαγγέλη, τον Τράμπα και του ζήτησε το μουλάρι του. Ο μπάρμπα Βαγγέλης δεν ήθελε να... Read More

Δικαστήριο στο Χωριό

Στην εαμοκρατούμενη ύπαιθρο κατά την κατοχή λειτουργούσαν τοπικά λαϊκά δικαστήρια. Πρόεδρος του Λαϊκού δικαστηρίου στο χωριό ορίζεται ο μπάρμπα Σωτήρης Μανίκας. Σε μια από τις... Read More