Διοικητικό συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε μετά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές στις 13/8/2017 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: 
Σταμάτη Ευαγγελία
Αντιπρόεδρος: 
Γεωργαράς ́Αγγελος
Γεν Γραμματέας:
Παϊσίου Κωνσταντίνα
Ταμίας:
Πολυχρονοπούλου Φωφώ
Β ́ Γεν. Γραμματέας:
Παντελής Γεώργιος
Β ́ Ταμίας:
Παπανδρέου Κωνσταντίνα
Έφορος Εκδηλώσεων:
Αναστασόπουλος Παναγιώτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σιάχου Φωτεινή

Καραγεώργου Παναγιώτα

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος:
Χαράλαμπος Δ Χαραλαμπόπουλος
Αντιπρόεδρος:
Σιάχος Ι Δημήτριος
Γραμματέας:
Αναστασόπουλος Θεόφ Νικόλαος
Αναπληρωματικός:
Μαρτάκης Γ Νικόλαος

Το Δ Σ μετά από ομόφωνη απόφαση αποδέχθηκε εκ νέου τους προηγούμενους αντιπροσώπους στην επικράτεια ως εξής:

Δορβιτσά:
Θεόδωρος Χαραλαμπόπουλος
Ναύπακτος:
Μανίκας Δ Χρίστος
Πάτρα:
Αναγνωστοπούλου Θεώνη
Χαραλαμπόπουλος Β Νικόλαος
Μολάοι:
Κωστίνας Θεόδωρος
Κόρινθος:
Μακρής Χαράλαμπος