Χορός Στράνωμας

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 έγινε ο χορός της Στράνωμας στην αίθουσα εκδηλώσεων Ορφέας στην Καλλιθέα. Παρευρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριανοί μας.