Απογευματινός καφές.

Απογευματινός καφές με τις γυναίκες της Δορβιτσάς στην Αθήνα, ένα κρύο απόγευμα του Χειμώνα ,αλλά με πολύ ζεστασιά στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πολύ.