Μἐγας πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 23-07-2022.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας, υπέρ υγείας Τρὐφωνα Καραγεώργου, Χαράλαμπου Μακρή και Χρήστου Παϊσιου.