Ιστοριογραφικά Ναυπακτίας

Εκπαιδευτικά, Αγωνιστικά, Πατριδογραφικά, Αρχαιολογικά,
Περιηγητικά, Αρχειακά, Λαϊκό Δίκαιο.
Αθήνα 1985, σελ. 255.

Περιέχει διάφορα ιστορικά έγγραφα και μαρτυρίες που προωθούν την γνώση μας για την επαρχία Ναυπακτίας. Ο πλήρης υπομνηματισμός των κειμένων διευκολύνει την κατανόηση από τον αναγνώστη.