Ναυπακτιακά Μελετήματα Β


Οπλαρχηγού Ιωάννη Παν. Φαρμάκη.
Πολεμικά πρακτικά 1821-1833,
Αθήνα 1983, σελίδες 128.

Περιλαμβάνει τις πολεμικές σημειώσεις <πρακτικά>, του απροσκύνητου Οπλαρχηγού της Επανάστασης Γιάννη Φαρμάκη και Συνταγματάρχη της Οροφυλακής, πληρεξούσιου και Βουλευτή από την Ελατόβρυση Ναυπακτίας. Πρόκειται για ένα ιστορικό αρχειακό έγγραφο, που πλούτισε την γνώση μας για τον επαναστατικό αγώνα το 1821.