Ναυπακτία – Πυλήνη – Δορβιτσά – Μπουλιάρικα – Πλέικα.

Ναυπακτία – Πυλήνη – Δορβιτσά – Μπουλιάρικα – Πλέικα
Αθήνα 1980, σελίδες 510.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, κατά γνωστικά κεφάλαια κατανεμημένη,που δίνει μια γενική εικόνα γιατί Ναυπακτία και ειδικότερα για την γενέτειρά μας Δορβιτσά.

Συγγραφέας – Δ/ντής Εκδόσεων

Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος.