Πληθυσμιακή Εξέλιξη.

Όπως αναφέρει Ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ πριν από το 1820 το χωριό είχε 20 οικογένειες. Από το 1825 μέχρι και το 1831 ήταν ακατοίκητο. Στα 1832 είχε 1 οικογένεια. Στο μεταξύ οι διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη κάτοικοι ξαναγυρίζουν. Μαζί μ’ αυτούς έρχονται και καινούργιες οικογένειες. Ανάγλυφη εικόνα των πληθυσμιακών αυξομειώσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

1836  κάτοικοι 135

1844  κάτοικοι 144

1848  κάτοικοι 236

1861  κάτοικοι 283

1879  κάτοικοι 343

1889   κάτοικοι 367

1907   κάτοικοι 375

1923   κάτοικοι 397

1940   κάτοικοι 425

1951   κάτοικοι 301

1961   κάτοικοι 276

1971   κάτοικοι 168