Ίδρυση σχολείου – Διδακτήριο

Πότε λειτούργησε για πρώτη φορά σχολείο στο χωριό δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια. Πάντως είναι βέβαιο ότι ήταν ένα από τα πρώτα χωριά που μετά την απελευθέρωση ίδρυσαν σχολείο. Είναι εξακριβωμένο πάλι ότι μαθητές από τα γύρω χωριά Φαμήλα, Βρώστιανη, Στράνωμα, Ποκίστα, φοιτούσαν στον Δορβιτσιώτικο Σχολείο. Ο πλεκτός γυναικωνίτης της Αγίας Παρασκευής ήταν ο χώρος στον οποίο στεγάστηκε για πρώτη φορά το Σχολείο. Ύστερα είναι Γιαννοπουλαίικη Λότζα, το υπόγειο του σπιτιού του Παΐσιου, το υπόγειο του σπιτιού των Σταματοπουλαίων, το Παπαχρισταίικο και τέλος πάλι η Εκκλησία. Στα 1898 ο Ηγούμενος Χριστόφορος έκτισε τον πρώτο όροφο του παλιού διδακτηρίου και το εδώρισε στην Εκκλησιά. Αργότερα ο ίδιος μαζί με τον ηγούμενο Γεράσιμο έκτισαν και δεύτερο όροφο. Το διδακτήριο ήταν επιβλητικό για την εποχή του και εξυπηρετούσε απόλυτα τις διδακτικές ανάγκες. Τον Μάη το 1952 το Κοινοτικό Συμβούλιο παραχώρησε στη θέση Λάκκες μια μεγάλη έκταση, όπου κτίστηκε το όμορφο διδακτήριο, που υπάρχει σήμερα, με δωρεά του Πρωτοπρεσβύτερου Χρίστου Παπαχρίστου και άλλων χωριανών, ως και με τη συνδρομή του Δημοσίου. Το σχολείο πνιγμένο μέσα στη βλάστηση, όπου κυριαρχεί το πεύκο, και κάπου κάπου ξεπετιέται δειλά το έλατο, αποτελεί καύχημα του Δορβιτσιώτη.